Available courses

Moć vode - opis, osobine, snaga.

Сунце - извор живота.

Техничко и информатичко образовање за 5. разред

Kурс је намењен ученицима 5. разреда за изучавање наставних садржаја из предмета техничко и информатичко образовање.

Kурс је намењен ученицима 7. разреда за изучавање наставних садржаја из предмета техничко и информатичко образовање.